logo

Proiecte Europene
Nr. de referință Titlul Proiectului Echipa de Management Link
2020-1-RO01-KA101-079699 Adu starea de bine în sala de clasa / Bringing happines to the classroom (BLOOM)(2020-2022) Prof. Ichim Oana Mirela - director – reprezentant legal al institutiei
Prof. Rusu Cristina Luminita –secretar
Ec. Păun Petronela Luminița – contabil
Prof. Druțu Ionela Fănuța - manager proiect
Blog
2020-1-RO01-KA229-079848_1 Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices (2020-2022) (parteneriat de schimb interşcolar BEAM) Website

Articole diseminare Dropbox

Descarca rezultatele finale

132628 Proiect eTwinning
Stories of our Land, Stories of our People (2022-2023)
Prof. Ichim Oana Mirela – director – reprezentantul legal al instituției
Prof. dr. Voicu Cristina-Georgiana, co-fondator, responsabil cu implementarea activităților proiectului
Prof. Dorneanu Simona, membru în echipa de implementare a proiectului
Platforma eTwinning

Certificat național de calitate

2023-1-RO01-KA122-SCH-000119822 Erasmus+Acțiunea Cheie 1- Educația Școlară (SCH) Învățarea adaptată nativilor digitali / Learning adapted to digital natives (2023-2024) Prof. Ichim Oana-Mirela – director –
reprezentantul legal al instituției
Prof. Rusu Cristina-Luminița – secretar
Prof. dr. Voicu Cristina-Georgiana, manager de proiect
Prof. înv. primar Stativă Andrei, responsabil cu grupul țintă și arhivarea documentelor proiectului
Prof. dr. Lupu Diana-Gabriela, responsabil cu monitorizarea și evaluarea internă a proiectului
Înv. Ghiorghiță Andreea, responsabil cu promovarea și diseminarea proiectului
Contabil Păun Petronela-Vasilica, responsabil financiar al proiectului
Secretar Ec. Boghean Gabriela, responsabil resurse umane
Website