logo

Proiecte EuropeneNr. de referință Titlul Proiectului Echipa de Management Link
2020-1-RO01-KA101-079699 Adu starea de bine în sala de clasa / Bringing happines to the classroom (BLOOM)(2020-2022) Prof. Ichim Oana Mirela - director – reprezentant legal al institutiei
Prof. Rusu Cristina Luminita –secretar
Ec. Păun Petronela Luminița – contabil
Prof. Druțu Ionela Fănuța - manager proiect
Blog
2020-1-RO01-KA229-079848_1 Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices (2020-2022) (parteneriat de schimb interşcolar BEAM) Website

Articole diseminare Dropbox

Descarca rezultatele finale