logo
DESPRE NOI

Istoricul școlii

ULTIMELE

Noutăți

În anul 1963 se inaugura, în partea de jos a Iaşului, un nou lăcaş de cultură. Era vorba de o altă unitate de învăţământ care avea să funcţioneze într-un cartier cu totul nou, purtând numele ilustrului cărturar umanist Dimitrie Cantemir.

Preluând numele acestuia, noul liceu înfiinţat a  funcţionat  cu clase de elevi de la I până la a XII-a, dobândind repede un binemeritat prestigiu, ca urmare a entuziasmului manifestat de învăţăcei, îndrumaţi de profesori şi învăţători, oameni de vocaţie, cu un înalt simţ al răspunderii şi datoriei faţă de munca pe care o desfăşoară.

În anul 1969, Liceul “Dimitrie Cantemir” primeşte  o nouă locaţie, nu departe de cea în care îşi desfăşurase activitatea. În fosta locaţie rămâne să fie şcolarizat un număr de 1182 elevi, împărţiţi în 33 de clase, din care 23 aparţineau ciclului primar, iar 10 celui gimnazial.

Astfel a luat fiinţă o nouă unitate de învăţământ, Şcoala generală nr. 23 Iaşi, în care rămân să lucreze, în mare parte, foştii învăţători şi profesori ai liceului, cărora li se adaugă şi alte cadre didactice.

Din anul 1994 titulatura şcolii este “Titu Maiorescu”.

Proiectele la care au lucrat atât învăţătorii şi profesorii, cât şi elevii, au promovat şcoala la nivel naţional şi internaţional, aceasta primind titulatura de Şcoală Europeană în anii 2007 și 2013 .